خیلی سریع صحبت‌هایمان گل انداخت، ناراحتی و دلخوری مهدی قربانی از بعضی از مسئولین شهرستان به وضوح در بین صحبت‌هایش معلوم بود او می‌گفت بعضی از مسئولین به او کم لطف بودند و حتی وقتی به عنوان دومین خواننده برتر کشور در زمینه ملی و مذهبی انتخاب شد کسی از او تقدیر نکرده است.

مهدی قربانی: چون سبک خواندن من ملی و مذهبی هست، باکسانی که مسئولین شهرستان دعوت کردند مشخص شد که سبک موردعلاقه آن‌ها سبکی شبیه اون ورآبی است. آن‌ها خودی را دوست ندارند و نمی‌دانم چرا؟؟؟!!!