نماینده مردم شهرستان‌های بهارستان و رباط‌کریم:

نماینده مردم شهرستان‌های بهارستان و رباط‌کریم گفت: جهاد کشاورزی باید با تولیدکنندگان و صنعتگران منطقه مدارا کند و به صنعت اجازه توسعه بدهد.

رئیس شورای اسلامی شهرگلستان:

رئیس شورای اسلامی شهرگلستان گفت: عمده انتقادات وارده به شورای شهرگلستان در خصوص انتخاب شهردار می باشد، اما برکناری‌های صورت گرفته در بلند مدت به نفع شهر است.