رئیس انجمن معلولان بهارستان:

رئیس انجمن معلولان بهارستان گفت: در حدود 156 نهاد شهرستانی نیاز به مناسب‌سازی برای سهولت تردد معلولان دارند، که نیازمند توجه مسئولین است.