عضو گروه جهادی یاوران مهدی (عج):

عضو گروه جهادی یاوران مهدی (عج) گفت: اردوهای جهادی علاوه بر محرومیت زدایی از مناطق محروم، سبب ساخته شدن جوانان و تربیت نیروهای انقلابی می شود.