معاون سیاسی امنیتی اجتماعی ستادنماز جمعه بخش‌گلستان:

معاون سیاسی امنیتی اجتماعی ستادنماز جمعه بخش‌گلستان گفت: راهپیمایی امروز نمازگزاران بهارستانی نشانه انزجار شهروندان این شهرستان از تصمیم نابخردانه دونالد ترامپ است.

معاون اداری، مالی و برنامه‌ریزی فرمانداری بهارستان:

معاون اداری، مالی و برنامه‌ریزی فرمانداری بهارستان گفت: هدف اصلی تشکیل کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید بهارستان، حرکت به سمت اقتصاد مقاومتی و تحقق این مهم می باشد.

رئیس شبکه بهداشت و درمان بهارستان:

رئیس شبکه بهداشت و درمان بهارستان گفت: طرح بازرسی از نانوایی‌های شهرستان بهارستان به دلیل اهمیت بالایخت سالم این ماده غذایی ادامه‌دار خواهد بود.