معاون سیاسی و انتظامی فرمانداری بهارستان:

معاون سیاسی و انتظامی فرمانداری بهارستان گفت: عدم ساماندهی مناسب و خدمات‌رسانی به اتباع خارجی در شهرستان بهارستان می تواند سبب بروز مشکلاتی در این شهرستان شود.

معاون برنامه‌ریزی، اداری و مالی فرمانداری بهارستان:

معاون برنامه‌ریزی، اداری و مالی فرمانداری بهارستان گفت: طرح‌های اشتغالزایی تصویب شده در کمیته فنی شهرستان بهارستان، پس از دریافت تاییدیه استان تهران، اجرای می شوند.