دسته‌بندی: بین الملل

همزمان با تلاش‌های ترامپ برای افشای فعالیت‌های تجاری بایدن در اوکراین، اکنون مشخص شده است که افراد نزدیک به او تلاش داشتند با زد و بند، قراردادهایی به نفع شرکتهای نزدیک به خود با شرکت اوکراینی ببندند.