دسته‌بندی: بین الملل

منابع خبری عربستانی از اقدام شاهزاده «فهد بن خالد آل سعود» یکی از اعضای خاندان حاکم سعودی به تهدید مسلحانه و ربودن یک دختر عربستانی و تجاوز به وی خبر می‌دهند.

در حالی که سؤال‌های زیادی در مورد مقاومت و گشودن جبهه جولان مطرح است، تصمیم رهبری سوریه به مقابله با هرگونه تجاوز اسرائیل از جدی بودن آن حکایت داشته و در انهدام یک دستگاه خودروی ارتش اسرائیل با 5 سرنشین آن نمود یافته است.

وزرای امور خارجه روسیه و آمریکا روز دوشنبه برای ششمین بار طی سال جاری، این بار در پاریس با یکدیگر دیدار می‌کنند که احتمالا سوریه و فراهم‌سازی مقدمات برگزاری کنفرانس «ژنو-۲» در مرکز مذاکرات آنها قرار دارد.