دسته‌بندی: بین الملل

خبرهای منتشره درباره مرگ بالینی شاه سعودی چه واقعیت داشته باشد و چه در حد یک شایعه باشد، بر یک نکته تاکید دارد و آن تشدید و تسریع جنگ قدرت در خاندان سعودی است و در این بین ملک عبد الله تلاش دارد، پسر خود را به سلطنت برساند.

عملیات ارتش سوریه در حالی در مناطق «بیت سحم»، «سیدی مقداد» و «برزه» در ریف دمشق ادامه یافت که همزمان، عملیات ارتش سوریه در مناطق مختلف شهر حلب کشته شدن بیش از 300 فرد مسلح را به دنبال داشت.