دسته‌بندی: بین الملل

یک منبع قضائی تأیید کرد در اولین جلسه محاکمه محمد مرسی رئیس‌جمهور برکنارشده مصر که وی در آن متهم به قتل معترضان است، مرسی در واکنش به ۳۵ سوال دادستانی تاکید کرد رئیس‌جمهور قانونی این کشور است.

داشتن مقدار زیادی از ذخایر گاز و نفت یکی از موهبات برای هر کشوری محسوب می‌شود.بسیاری از کشورهای خاورمیانه در محیطی فاقد هوا و شرایط طبیعی خوب واقع هستند اما مقدار زیادی نفت و گاز در اختیار دارند و این عمر توانسته برخی از این کشورها را به ثروتمندترین کشورهای جهان تبدیل کند.