دسته‌بندی: بین الملل

فرودگاه نظامی «منغ» و مقاومت یک‌ساله یکصد سرباز سوری مسئول محافظت از آن مقابل بیش از ده‌ها تروریست مسلح و بیش از 43 هجوم مسلحانه از سوی این عناصر، این فرودگاه را به اذعان کارشناسان و اندیشکده‌های نظامی به «اسطوره‌» مبدل کرده است.