دسته‌بندی: بین الملل

سفیر آمریکا در اتحادیه اروپا در متن استشهادیه خود درباره رسوایی اوکراین‌گیت تایید کرد که رئیس جمهور آمریکا آشکارا موافقت با کمک نظامی این کشور به اوکراین را مشروط به بیانیه کی‌یف درباره تحقیق در خصوص فساد مالی پسر رقیب انتخاباتی خود کرده بود.