دسته‌بندی: بین الملل

سید حسن نصرالله دبیرکل حزب الله لبنان آشوب های اخیر در آمریکا در پی حمله به کنگره این کشور را حادثه‌‌ عادی و گذرا ندانست و گفت: آنچه در آمریکا شاهد بودیم بیانگر ساختگی و دروغین بودن مفاهیم دموکراسی آمریکایی بود.

نماینده مردم تهران در مجلس یازدهم گفت: وضعیت جبهه استکبار در منطقه مانند انسانی است که پاهایش برروی زمین لغزنده قرار دارد؛ یعنی وضعیت حضور آمریکا در منطقه بسیار متزلزل است.