دسته‌بندی: دینی

حسن نوروزی:

نماینده مردم شهرستان های بهارستان و رباط کریم در مراسم حجاب و عفاف گفت: مردان و زنان مسلمان در رعایت و حفظ و نگهداری از حجاب مسئول بوده و حکم سرباز را دارند.

شاید برخی باور نکنند که کمتر از ۲۰۰ سال پیش، مردم هند به زبان فارسی صحبت می‌کردند اما تصرف شبه قاره توسط چشم آبی‌ها همه چیز را تغییر داد؛ بسیاری آن زمان نمی‌دانستند چرا انگلیسی‌ها زبان اول مردم هندوستان را ریشه‌کن کردند.

اگر کسى داراى چهار خصلت باشد هر چند از سر تا قدمش را گناه فرا گرفته باشد خداوند آن گناهان را به نیکى تبدیل مى‌کند