دسته‌بندی: دینی

رئیس سازمان تبلیغات اسلامی گفت: سامانه شفاف حمایتی سازمان تبلیغات نشان خواهد داد چه کسی پول یا فضا از سازمان دریافت می‌کند و یا کدام هیات‌ها، مساجد و فضاها و موسسات قرآنی یا تبلیغی مورد حمایت این سازمان قرار گرفته‌اند.