دسته‌بندی: سیاسی

عضو فراکسیون رهروان مجلس با بیان اینکه چند وزیری که با رای عدم اعتماد مجلس مواجه شدند به خاطر عملکرد سیاسی گذشته‌شان نتوانستند صلاحیت سیاسی بگیرند، گفت: اگر در مورد لیست وزرا با مجلس مشورت می‌کردند قطعا تمامی آنها رای می‌آوردند که امیدواریم در مورد این سه نفر هماهنگی لازم صورت بگیرد.

معاون رئیس جمهور ارزیابی اش را از رای اعتماد مجلس به کابینه یازدهم این گونه بیان کرد: بیشتر مخالفت ها با اعضای کابینه سیاسی بود نه تخصصی اما باید در مجموع از همکاری مجلس و رای بالایی که به کل کابینه داد تشکر کرد.

رئیس جمهور با بیان اینکه اصولگرایی مهم نیست بلکه وصول اهداف و ارزش های انقلاب مهم است، گفت: برای انتخاب مدیران به سوابق سیاسی و جناحی آنان کاری ندارم آن چه که برایم مهم است پاک دستی، فداکاری، تخصص، تجربه و برنامه داشتن است.

رئیس جمهور پس از اولین جلسه هیات دولت یازدهم که با حضور رئیس جمهور، وزیران و سرپرستان ۱۸ وزارتخانه، معاونان رئیس جمهور و برخی مقامات نهاد ریاست جمهوری برگزار شد، با اشاره به قرائت منشور اخلاقی دولت تدبیر و امید در اولین جلسه دولت گفت: وزیران و هیات دولت این منشور را امضا کردند.

رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص مسائل هسته‌ای ایران گفت: ایران برای ادامه مذاکرات هسته‌ای شروط خاصی ندارد ولی اصول دارد که به آن پایبند است.