دسته‌بندی: سیاسی

کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری گفت: ما تحدید تشکیلات دولتی را دنبال می‌کنیم که البته به منزله کنار گذاشتن وظایف ذاتی دولت نیست بلکه منظور بیشتر کاهش تصدی‌گری است.

به گزارش بهارستانه به نقل ازفارس ، از بجنورد، سردار اسماعیل احمدی‌مقدم بعد از ظهر امروز در جمع خبرنگاران خراسان شمالی با بیان اینکه در هر صندو‌ق چهار نفر مامور حضور خواهند داشت، اظهار کرد: این تعداد تأمین امنیت 67 هزار صندوق اخذ رای را بر‌عهده دارند. وی همچنین درباره امنیت نشست‌ها و میتینگ‌های انتخاباتی […]

کاندیدای ریاست جمهوری گفت: برخی می‌خواهند موفقیت ملت ایران را نادیده گرفته و ما را در شعب ابیطالب بدانند در حالی که مردم ایران در پشت خیمه‌های دشمن هستند و نباید برخی اشخاص با تحلیل‌های غلط، ظرفیت ملت ایران را اشتباه جلوه دهند.