دسته‌بندی: سیاسی

یک ‌ وکیل دادگستری گفت: طبق اصل ۷۹ قانون اساسی در وضعیت اضطراری ناشی از «بیماری کرونا» دولت با تصویب مجلس می تواند تا ۳۰ روز (ضمن تمدید آن) محدودیت های ضروری از قبیل قرنطینه شهرها، منع سفر، منع خروج شهروندان از منازل خود و … را برقرار سازد.

یک وکیل دادگستری با تاکید بر ضرورت حضور شهروندان در خانه‌هایشان برای پیشگیری از شیوع بیشتر ویروس کرونا، گفت:‌ مساله‌ای که وجود دارد این است که ممکن است بسیاری از مردم درک واقعی نسبت به موضوع کرونا پیدا نکرده و تبعات و عوارض آن را حس نکرده باشند و شبیه رانندگانی باشند که فکر می‌کنند حوادث برای دیگران است.

یک کارشناس مسایل بین‌الملل گفت: بعید است آمریکا در رابطه با لغو تحریم‌ها در بخش دارو و تجهیزات پزشکی مورد نیاز برای مقابله با کرونا اقدام عملی انجام دهد، اساسا هدف آمریکا در این رابطه انسانی نیست بلکه به دنبال بهره برداری سیاسی و تبلیغاتی است.