دسته‌بندی: اقتصادی

نماینده مردم رشت در مجلس با بیان اینکه اقتصاد مقاومتی با بودجه محقق نمی‌شود گفت: تحقق اقتصاد مقاومتی نیازمند عملکرد دقیق سازمان‌های نظارتی ازجمله سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی بر اجرای دقیق برنامه مدیران است.