دسته‌بندی: اقتصادی

رئیس دانشکده اقتصاد دانشگاه امام صادق(ع) گفت: نقدینگی باید در جهت تأمین مالی فضاهای جدید و فضاهای فعلی تولید مورد استفاده قرار گیرد و اگر تسهیل‌گری‌ و بازدهی لازم در حوزه کسب و کار ایجاد شود، نقدینگی به این سمت جذب می‌شود.

در حالی که رسانه‌ها و افکار عمومی خواستار شفاف‌سازی وزارت بهداشتی‌ها درباره لیست منتشر شده توسط بانک‌مرکزی هستند، مسئولان این وزارت‌خانه معتقدند این درخواست‌ها سیاسی است و این جریان‌ها قصد تخریب وزارت بهداشت را دارند!

به دلیل شیوه اشتباه دولت در تعامل با پتروشیمی‌ها، شاهد هستیم که دولت درآمد 2500 میلیارد تومانی خود از محل فروش خوراک به واحدهای پتروشیمی را از دست داده است بدون آنکه خبری از عرضه ارز صادراتی این واحدها با قیمت مصوب در سامانه نیما باشد.