دسته‌بندی: اقتصادی

از سال 92 تاکنون قدرت خريد مردم به حد اوليه خود نرسيده و ترميم نيافته است، با اين حال در مسير اين چهارسال بخش‌هاي خصوصي برخلاف مسيري حركت كرده‌اند كه شركت‌هاي دولتي رفته‌اند…

وزارت نفت براي فرار به جلو و عدم پاسخگويي به ابهامات كرسنت، گفته‌هاي منتقدان اين قرارداد چالشي را به ضرر كشور دانسته و معتقد است اعلام رقم‌هاي متفاوت جريمه از سوي اين طيف از پيگير كنندگان كرسنت، روي رأي دادگاه و روند داوري تأثير‌گذار است.

ميليون‌ها جوان تحصيلكرده بيكار در حوزه مالي در كشور هستند آن وقت عده‌اي براي حفاظت و حراست از انحصار12ساله خود بر صنعت كارگزاري كشور و درآمدهاي كلان مانع صدور مجوز جديد براي تأسيس 500كارگزاري بورسي و ايجاد اشتغال مستقيم 50 هزار نفري در كشور هستند.

تاريخچه بدهي‌هاي بانكي در ايران نشان مي‌دهد برخي از اشخاص حقيقي و حقوقي هيچگاه خيال تسويه بدهي خود را به بانك‌ها ندارند و به نظر مي‌رسد بين بانك و برخي از بدهكاران يك عهد اخوت و رفاقت شكل گرفته است كه پيوسته به بده بستان‌هاي تسهيلاتي و تمديد بدهي‌هاي قبلي منتج مي‌شود كه در بين بدهكاران، بخش خصوصي عضو اتاق‌هاي بازرگاني نيز حضور دارند.