دسته‌بندی: اخبار شهرستان بهارستان

دو عضو شورای اسلامی شهر آقایان خان محمدی و ابراهیمی از قسمتهای مختلف پایانه مسافربری و سازمان اتوبوسرانی نسیم شهر بازدید نمودند و از نحوه خدمات رسانی به مسافرین توسط شرکتهای مسافربری با ارائه خدمات به مسافرین مستقر در مجموعه  پایانه های مسافربری  آگاهی یافتند .

 اصغری خبرنگار:یک عضو شورای اسلامی نسیم شهر بر تعامل و همکاری همه جانبه شهرداری با ادارات خدمات رسان تاکید کرد.