دسته‌بندی: اخبار شهرستان بهارستان

به گزارش بهارستانه،آقای خندان دل معاون عمرانی وزیر کشور و رئیس سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور از سلمان خان محمدی مدیر عامل سازمان اتوبوسرانی به پاس همت و وثیق در اعمال مدیریت ناوگان اتوبوسرانی و اجرای بهینه امور حمل ونقل درون شهری ، حاکمیت نظم و انضباط برمجموعه تحت مدیریت ، تلاش دلسوزانه در عرصه […]

بهارستانه:به این یقین رسیده ایم که وجود پایانه در نسیم شهر؛مدت هاست که ساکنین این شهر را با مشکلات عدیده ای روبرو ساخته است! مشکلاتی نظیر:فرسایش فیزیکی معابر اصلی شهر که سالیانه سرانه های زیادی رو نهاد شهرداری برای ترمیم و بازسازی آن متحمل میشود؛ویا ترافیک بسیار سنگینی که روزانه شاهد آن هستیم و از […]