دسته‌بندی: اخبار شهرستان بهارستان

نماینده مردم بهارستان و رباط کریم در مجلس گفت: شبکه تلوزیونی مستقل برای شهرستان های استان تهران لازم است تا از این طریق ما بتوانیم داشته های خود را بیان کنیم.