دسته‌بندی: اخبار شهرستان بهارستان

اولین پیگیری حقوقی تعاونی جامعه ورزشکاران بسیاری از مردمی که برای خانه دار شدن از همه دارایی های خود گذشته تا توسط تعاونی ها صاحب سرپناهی در اطراف تهران شوند، نه تنها سرپناه بلکه پول هایشان نیز مفقود شده است.

دیروز در خبرها آمد که آیت الله حاج شیخ محمد علی موحدی کرمانی به دبیرکلی جامعه روحانیت مبارز تهران و جانشینی مرحوم آیت الله مهدوی کنی(قده) انتخاب شده است. تصاویر پیش روی، شمه ای از حیات سیاسی و مبارزاتی این عالم مجاهد را نشان می‌دهد.

با تصمیم دولت از روز دوشنبه قیمت نان در سراسر کشور افزایش یافت؛ اما ضعف نظارت سبب شده فعلا بازار نان روزهای خوبی را سپری نکند.

اگر یکی از شیعیان ما به زیارت امام حسین علیه السلام برود، باز نمیگردد در حالی که تمام گناهانش بخشوده شده است.

روندی که روزی دستگاه‌های ویدئوی خانگی را به عنوان ابزار تهاجم فرهنگی معرفی می‌کرد و ممانعت از دسترسی به این ابزار را روشی برای مقابله با آن می‌شمرد امروز با چالش‌هایی بزرگتر چون ماهواره‌ها ، شبکه‌های اجتماعی و اپلیکیشن‌های ارتباطی مواجه است. سیاست مقابله با دسترسی عمومی به این ابزارها ناشی از انفعال فرهنگی است یعنی اینکه ما به‌عنوان انقلابیون نتوانسته‌ایم عرصه‌ای را تعریف کنیم که مطابق با ویژگی‌های مدنظر ایدئولوژی دینی باشد لذا ناچاریم تا به مقابله با آنچه بپردازیم که بستر فعالیت و خوراک مورد نظر رقبای فرهنگی را فراهم می‌کند.