دسته‌بندی: اخبار شهرستان بهارستان

 معلمان پایۀ ششم ناحیۀ دو بهارستان از آموزش درس ریاضی در کارگاه های آموزشی ادارۀ آموزش و پرورش این ناحیه به خوبی استقبال کردند. به گزارش بهارستانه:طی جلسه ای که در کارگاه های آموزشی ادارۀ آموزش و پرورش ناحیۀ دو بهارستان برگزارشد100نفر از معلمان پایۀ ششم حضور داشتند که در مورد مسائل مهمی به تبادل […]

 شهرستان بهارستان که در 24 کیلومتری پایتخت واقع شده، بدلیل افزایش نرخ مهاجرت درگذشته و ساخت و سازهای بی رویه از کمترین سرانه های عمومی بویژه سرانه ورزشی برخوردار است که مسئولان مربوطه باید فکری اساسی برای گذران اوقات فراغت جوانان این منطقه داشته باشد.