دسته‌بندی: اخبار شهرستان بهارستان

نماینده مردم شهرستان‌های بهارستان و رباط کریم:

نماینده مردم شهرستان‌های بهارستان و رباط کریم گفت: نسبت به وظایف یک نماینده مجلس آگاه هستم، اما در مقابل سنگ اندازی عده‌ای بر سر راه پیشرفت بهارستان، ساکت نخواهم بود.