دسته‌بندی: اخبار شهرستان بهارستان

رئیس کمیسیون عمران و شهرسازی شورای اسلامی نسیم شهر:

رئیس کمیسیون عمران و شهرسازی شورای اسلامی نسیم شهر گفت: اعضای شورای اسلامی شهر می بایست قدر رأی شهروندان را بدانند و از این اعتماد به بهترین شکل ممکن برای خدمت به شهر و شهروندان استفاده نمایند.

رئیس کمیسیون عمران شورای اسلامی شهرگلستان:

رئیس کمیسیون عمران شورای اسلامی شهرگلستان گفت: شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر در مسیر عمل به قول‌ها و وعده‌هایشان باید با کمک به یکدیگر به 10 عضور شورا و 10 شهردار تبدیل شوند.