دسته‌بندی: اخبار شهرستان بهارستان

معاون سیاسی و انتظامی فرماندار بهارستان:

معاون سیاسی و انتظامی فرماندار بهارستان گفت: باتوجه به شرایط اقتصادی فعلی کشور، عدم برخورد جدی با قاچاقچیان می تواند شرایط اقتصادی را بدتر نماید.