دسته‌بندی: اخبار شهرستان بهارستان

رئیس اداره آبفای شهرگلستان:

رئیس اداره آبفای شهرگلستان گفت: پیگیر برخورد قضائی با آب فروشان سطح شهر می باشیم و شبکه بهداشت و درمان شهرستان بهارستان نیز می بایست در این موضوع ورود کند.