دسته‌بندی: اخبار شهرستان بهارستان

علی‌رغم محاسبه هزینه استفاده از وسایل سرمایشی در وسایل نقلیه عمومی، رانندگان از استفاده از سیستم گرمایشی خودروی خود خودداری می کنند و سبب اعتراض شهروندان می شوند.

معاون برنامه‌ریزی، اداری و مالی فرماندار بهارستان:

معاون برنامه‌ریزی، اداری و مالی فرماندار بهارستان گفت: ادارات شهرستان بهارستان از نظر نحوه تکریم ارباب رجوع، رسیدگی به مشکلات شهروندان و همچنین رعایت ساعات اداری جدید مورد بررسی قرار گرفتند.