دسته‌بندی: اخبار شهرستان بهارستان

شهردار شهرگلستان:

شهردار شهرگلستان گفت: در راستای افزایش سرانه‌های ورزشی شهرگلستان و تقویت روحیه پهلوانی و جوانمردی، پروژه زورخانه این شهر در دست احداث می باشد.