دسته‌بندی: اخبار شهرستان بهارستان

رئیس اداره ورزش و جوانان بهارستان:

رئیس اداره ورزش و جوانان بهارستان گفت: سهم هر شهروند بهارستانی از سرانه‌های ورزشی شهرستان تنها 10 صدم سانتی متر مربع می باشد که فاصله زیادی با استانداردهی موجود دارد.

شهردار شهرگلستان:

شهردار شهرگلستان گفت: در یک سال گذشته قریب به 30 طرح کوچک و بزرگ در سطح شهرگلستان اجرایی شده است و بخشی از آن در هفته دولت به بهره برداری خواهد رسید.