دسته‌بندی: اخبار شهرستان بهارستان

امام جمعه بخش گلستان:

امام جمعه بخش گلستان گفت: وعده هایی که رئیس جمهور داده اند نظیر افزایش وام مسکن تا سقف 200 میلیون، رفع فقر مطلق، اهدای سبد غذایی تا سقف هفت و هشت میلیون تومان به افراد و مواردی از این قبیل باید تحقق یابند.

امام جمعه بخش بوستان:

امام جمعه بخش بوستان گفت: افراد انتخاب شده برای شوراهای اسلامی شهر و روستا و ریاست جمهوری توجه بیشتری به محرومان و مبارزه با فساد، تبعیض، بی عدالتی، ایجاد اشتغال، تولید و رفع مشکلات اقتصادی کنند.

تشکر از مردم، اعتراض به شمارش آراء

پس از اعلام نتایج انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا، افراد انتخاب شده درحالی با حضور در سطح شهر از مردم تشکر کردند، که سایر کاندیداها در حال پیگیری اعتراضات خود هستند.