دسته‌بندی: اخبار شهرستان بهارستان

رئیس اداره ورزش و جوانان بهارستان:

رئیس اداره ورزش و جوانان بهارستان گفت: به مناسبت هفته تربیت بدنی تا 5 آبان ماه اداره ورزش و جوانان شهرستان در سراسر بهارستان برنامه‌های متعددی را اجرا می کند.