دسته‌بندی: اخبار شهرستان بهارستان

رئیس اتاق اصناف شهرستان بهارستان:

رئیس اتاق اصناف شهرستان بهارستان گفت: باتوجه به نزدیکی سال تحصیلی جدید نظارت‌ها بر بازار نوشت افزارها در سطح شهرستان بهارستان تشدید خواهد شد.