دسته‌بندی: اخبار شهرستان بهارستان

شهردار شهرگلستان:

شهردار شهرگلستان گفت: شرایط استاندارد میادین شهر جزو نیازهای اصلی در کنترل ترافیک به حساب می آید که این مهم مورد توجه ویژه مجموعه مدیریت شهری گلستان قرار دارد.

مدیر روابط عمومی شبکه بهداشت و درمان بهارستان:

مدیر روابط عمومی شبکه بهداشت و درمان بهارستان گفت: درپی انتشار ویدیو مبنی بر وجود انگل در آب کوچه برزگر شهرگلستان، نمونه‌های آب این کوچه به چندین آزمایشگاه جهت بررسی ارسال شد.

معاون سیاسی و انتظامی فرمانداری بهارستان:

معاون سیاسی و انتظامی فرمانداری بهارستان گفت:باتوجه به شرایط فعلی بازار و فراهم بودن فضا برای سوء استفاده، انبارهای سطح شهرستان بهارستان باید به صورت هفتگی توسط ادارات مربوطه بازرسی شوند.