دسته‌بندی: فرهنگی

رئیس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری اعلام کرد

معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری گفت: رشد ورود گردشگر خارجی به ایران در سه سال گذشته 2 برابر میانگین جهانی است.

سید محمد بهشتی

بهشتی گفت: حتی اگر فیلم مبتذل نشان داده بشود ترجیح این است که یک فیلم ایرانی مبتذل نشان داده شود. اگر نمایش ندهیم یک فیلم مبتذل کلمبیایی که همه فیلم دغدغه‌شان این است که کی بچه کدام والدین است، مخاطب پیدا می‌کند.

سعید مستغاثی در جشنواره مقاومت مطرح کرد

مستغاثی گفت: در ایران اگر درباره مشی سیاسی فیلم ساخته شود همه می‌گویند فیلم حکومتی یا سفارشی ساخته شده است اما در آمریکا این شعارها داده می‌شود و فیلم می‌شوند و ما در ایران می‌بینیم، به‌به می‌گوییم و از دیدن آن لذت می‌بریم.

محمدتقی فهیم در نشست تحلیل سریال «خانم وزیر»:

محمدتقی فهیم در نشست تحلیل سریال «خانم وزیر» گفت: سینماگران ایرانی باید با رویکرد ایجابی فیلمسازی کنند تا فیلم‌های ایرانی به دنیا پَر بکشند. چراکه ایران در میان کشورهای هم طراز خود در منطقه دارای بیشترین امنیت است.