دسته‌بندی: فرهنگی

بررسي اثرات روانشناختي تنبيه و تشويق در آموزش و پرورش كودكان

از مسائل بسيار با اهميت در امر تربيت و در آموزش و پرورش مسئله تنبيه و تشويق است. اين موضوع از ديرباز تاكنون مورد توجه و نظر متخصصان امر تعليم و تربيت و روانشناسان قرار گرفته است…

رئیس انجمن ادبیات داستانی بسیج هنرمندان:

رئیس انجمن ادبیات داستانی بسیج هنرمندان گفت: جریان هنر جدا افتاده از ارزش‌ها در کشور بیداد می‌کند و احیای وقایع روز از رویکردهای اصلی ادبیات داستانی و این جشنواره خواهد بود.

كارگردان سينما فيلم توقيفي‌اش را براي دانلود رايگان روي اينترنت گذاشت

علي احمدزاده، كارگردان فيلم توقيف شده «مهموني كامي» نسخه مميزي نشده اين فيلم را براي دانلود روي اينترنت قرار داد تا با اين كار دهن‌كجي به وزارت ارشاد و سازمان سينمايي روند دريافت پروانه نمايش و نظارت و ارزشيابي را زیر سوال ببرد.

رئیس سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی:

رئیس سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی گفت: موضوع شهادت از کتب‌ درسی حذف نشده است بلکه آموزش‌ و پرورش متعهد به موضوع شهادت،‌ایثار و جهاد در کتب درسی است.