دسته‌بندی: فرهنگی

براي همه ما در جامعه پيش آمده از صبح تا شب كه به فعاليت روزانه در جامعه مشغول هستيم، انواع مختلفي از برخوردهاي اجتماعي سرد و خشن تمام روز ما را درگير خود کند و در نهايت ناراحتي خود را از طرق ديگري رفع و رجوع كنيم.

مجری و کارگردان کشورمان ضمن تقدیر از مدافعان حرم عنوان کرد: مبارزه سخت و غریبانه و کم‌‌کردن شر شرارت‌های خبیث‌ترین انسان‌های روی زمین از سر مردم کشور و مردم مظلوم عراق و سوریه کارى در خور تحسین بود که در تاریخ ثبت خواهد شد.

سوژه‌هاي كمتر پرداخته‌شده از تاريخ معاصر ايران، افرادي است كه شايد اگر دوربين‌هاي مستند‌سازها سراغ آنها نرود، هيچ‌كس آنها را به ياد نياورد و در كشاكش روزهاي زندگي فراموش شوند…

باز هم هفته آخر آبان رسيد تا مجالي باشد براي روايت چند باره از درد كهنه كتاب نخواني! بارها و بارها از درد كهنه كتاب و كتاب نخواني مردم جامعه صحبت‌ شده است و چه بسا راه‌‌حل‌هايي هم ارائه شده باشد، ولي هنوز كه هنوز است فرهنگ كتابخواني در جامعه نهادينه نشده است