باهنر: انتخابات به دور دوم خواهد رفت

صدا و سیما خود را برای مرحله دوم آماده کند، مجموع آرای رئیسی و قالیباف از آقای روحانی در حال پیشی گرفتن است

بهارستانه: انتخابات به دور دوم خواهد رفت؛ این تحلیل، پیشبینی محمدرضا باهنر دبیرکل جامعه اسلامی مهندسین از نتیجه رقابتهای دوازدهم ریاست جمهوری است، پیشبینیای که در صورت تحقق، فارغ از نتیجه نهایی دور دوم احتمالی، بزرگترین شکست برای دولت مستقر خواهد بود، چرا که مطالعه انتخابات ریاست جمهوری در ۱۱ دوره گذشته نشان میدهد، جز دولت دوم مرحوم هاشمی رفسنجانی که با آرای کمتری نسبت به دولت اولش توانست، مجدداً قبای ریاست جمهوری برتن کند سایر دولتها با اقبال عمومی بسیار بیشتری نسبت به دولت اول مواجه شدند. محمدرضا باهنر در گفتوگویی تفصیلی با خبرگزاری تسنیم به تحلیل خود از انتخابات دوازدهم، نامزد پوششی و انتخابات شوراهای اسلامی پرداخته است.

جامعتین از کاندیداتوری آقای رئیسی حمایت کردند، جبهه پیروان امام و رهبری به‌‌عنوان یکی از تشکلهای اثرگذار اصولگرا، از کدام کاندیدا حمایت میکند؟

جامعه اسلامی مهندسین که بنده دبیرکل آن هستم و همچنین جبهه پیروان خط امام و رهبری، از همان اوایل تشکیل جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی موضعمان را اعلام کردیم و گفتیم کاندیدای نهایی ما همان کاندیدای جبهه مردمی است. اینکه بخواهیم از بین عزیزانی که ماندهاند چه جناب حجتالاسلام رئیسی، دکتر محمدباقر قالیباف و چه حتی آقای میرسلیم که جزو اردوگاه اصولگرایی است، یک نفر را انتخاب کنیم، هنوز این کار انجام نشده و فکر میکنیم وضعیت باید جلو برود تا تصمیم بگیریم. البته ما مشورتهایمان را به نیروهای تصمیمگیر جبهه مردمی میدهیم، اما قبل از اینکه جبهه مردمی به جمعبندی برسد، علاقه نداریم یکی از این کاندیداها را انتخاب کنیم، چون معتقدیم وضعیت طوری است که آرای جبهه اصلاحات و اعتدال تقریباً تثبیت شده و رشدی نداشته، اما مجموع آرای کاندیداهای جبهه مردمی از رأی روحانی و جهانگیری در حال پیشی گرفتن است.

مرحله دوم رفتن انتخابات قطعی است

شما پیش از این گفته بودید انتخابات به دور دوم کشیده میشود، پیروزی برای روحانی سخت خواهد بود. آیا پیشبینی میکنید انتخابات به دور دوم کشیده شود و آیا همچنان قبول دارید که در صورت برگزاری انتخابات در مرحله دوم شانس روحانی کم خواهد بود؟

ما یک توصیه کلی به صدا و سیما و جریانات حاکمیتی داریم که خودشان را برای مرحله دوم انتخابات آماده کنند، اگرچه ما امیدواریم در مرحله اول یکی از کاندیداهای نهایی جبهه مردمی به پیروزی برسد. مناظرهها یکی از عوامل مؤثر است، اما نظرسنجیهایی که از طرف نهادهای مختلف میشود و حتی بخشهایی که در اردوگاه اصلاحطلبان و اعتدالیون محاسبه میشود، بهگونهای است که مجموع آرای رئیسی و قالیباف از مجموع آرای روحانی و جهانگیری در حال پیشی گرفتن است و به نظر میرسد مرحله دوم رفتن انتخابات قطعی است؛ مشروط بر اینکه رشد رأی قالیباف و رئیسی خیلی تند نباشد وگرنه در مرحله اول کار تمام میشود.

نامزد پوششی، اعتراف به ناکارآمدی روحانی بود

ما در این انتخابات با کاندیدای پوششی یا ضربهگیر روبهرو بودیم. شما نقش جهانگیری را تاکنون در عرصه انتخابات چگونه تحلیل میکنید؟ آیا احتمال دارد ما از این به بعد در انتخابات با کاندیدای پوششی روبهرو شویم؟

از نظر آزادی و اینکه مردم حق انتخابات بیشتری داشته باشند، هر مقدار کاندیداهای بیشتری احراز صلاحیت شوند، امکان انتخاب مردم و شهروندان بیشتر میشود و از این جهت مثبت است. اینکه جریانات سیاسی با هم قول و قرار بگذارند نیز اشکالی ندارد. ما در جبهه مردمی نیروهای انقلاب قول و قرارمان این است، هر کسی در نظرسنجیها پیشی گرفت، کاندیدای نهایی باشد، اما قرار ما بر کاندیدای اصلی و فرعی نبوده و از هر دو کاندیدای جبهه مردمی و حتی میرسلیم خواهش کردیم جدی در عرصه باشند و ستادهایشان برقرار باشد، اما در ضمن اینکه فعال هستند باید به خرد جمعی جبهه مردمی متعهد بمانند و شاید به این جمعبندی برسیم که هر سه بمانند و این هم اشکالی ندارد. اینکه از روز اول یک نفر پوششی بیاید و بگوید «برای کمک به کاندیدای اصلی آمدم و میخواهم کنار بروم» برای آن اردوگاه مفید نیست، یعنی اگر یک تعداد از اردوگاه اصلاحطلبی و اعتدال در مناظرات به این جمعبندی رسیدند که جهانگیری نسبت به روحانی اولویت دارد، چگونه میخواهند آن بخش را قانع کنند که دست از جهانگیری بردارند و به روحانی رأی دهند و باعث دلسرد شدن نیروهای خودشان میشوند. برای جبهه اصلاحات خوب نبود از روز اول یک کاندیدا بیاید بگوید «من پوششیام و میخواهم کنار بروم.» برای رئیسجمهور مستقر هم خوب نبود که بگویند وی توان دفاع از خودش را ندارد و نیاز به کمک دارد و یک پدیده نویی بود که شاید تکرار نشود، بهتر باشد.

مجلس ساختار نظارت بر انتخابات شوراها ندارد

در این دوره از انتخابات شوراها تعدادی از محکومان امنیتی تأیید و برخی از نیروهای اصولگرا رد شدند. شما نقدی هم نسبت به این فرآیند مطرح کردید. بفرمایید برای اینکه دیگر این روند تکرار نشود، باید چه اقدامی صورت گیرد، مشکل اصلی کجاست؟

من بهعنوان کسی که بیشتر عمرم را بعد انقلاب در مجلس گذراندم، معتقدم مجلس نهاد خوبی برای نظارت بر انتخابات شوراها نیست و هر انتخابات دیگری هم همینطور است. مجلس نمیتواند ناظر قدرتمندی برای انتخابات باشد. مجلس نتیجه پخششده دموکراسی است. در خود مجلس فعلی ما فراکسیون اصولگرایی و فراکسیون امید و هم فراکسیون اعتدال داریم. این فراکسیونها در نظارت نظراتشان ممکن است منطبق نباشد و خودش مشکل ایجاد میکند. شورای نگهبان وقتی نظارت میکند یک نهاد قدرتمند صاحب اختیار و هماهنگ است اما مجلس نمیتواند این ساختار را داشته باشد، سازوکار فیزیکی هم ندارد. مجلس با چه امکانی میخواهد ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار نامزد را بررسی صلاحیت کند، کما اینکه در استانهای مختلف میبینیم اتفاقات متفاوتی افتاده و جاهایی که لیست امید اکثریت داشته کاندیدای رقیب را حذف کرده و این نه برای مجلس خوب است و نه برای منطق دموکراسی. اینکه کاندیداهای جبهه اصلاحات کاندیداهای جبهه اصولگرایی راحذف کند قاعدتاً شأن مجلس را پایین میآورد. مجلس ساختار لازم را برای نظارت بر انتخابات شوراها ندارد.

سخنان لاریجانی موضع مجلس نبود

آقای لاریجانی از برنامهها و شعارهای برخی از کاندیداها مبنی بر افزایش یارانهها یا ایجاد شغل انتقاد میکنند. آیا شما انتقادهای ایشان را قبول دارید؟

آقای لاریجانی اگر بخواهد از موضع مجلس صحبت کند به دولت فعلی انتقاد جدی دارد. در ارتباط با یارانهها ما از اول سال ۹۵ تصویب کردیم که دولت باید سه دهک از کسانی را که یارانه میگیرند حذف کند. اگر پرداخت یارانهها مدیریت بشود و افراد ذیحق مورد توجه قرار بگیرند، میشود یارانههای دو سه دهک پایین را افزایش داد و ما هم نظرمان همین بود اما دولت این کار را نکرد. اصل این طرح هدفمندی یارانهها بود اما الآن یارانهها بیهدف است و از ۸۰ میلیون جمعیت ۵ تا ۶ میلیون حذف شدند که برخی از آنها هم غیرکارشناسی حذف شدند و به ما مراجعه میکنند. اطلاعات موجود در مملکت نشان میدهد که دولت میتواند سه دهک بالای درآمدی کشور را از این مسئله معاف کند و کنار بگذارد یارانه دهکهایی را که گرفتاری بیشتری دارند افزایش دهد. جمعبندی بحث این است که میتوانیم به دهکهای پایین کمکهای بیشتری کنیم ولی باید این پرداخت یارانه را هدفمند کنیم.

منبع: روزنامه جوان

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.