امام جمعه بخش گلستان:

امام جمعه بخش گلستان گفت: مسئولین دانشگاه‌ها نباید از تربیت اسلامی و دینی دانشجویان غافل شوند چراکه دشمنان در تلاش برای دور کردن جوانان از دین می باشند.