رئیس شورای اسلامی شهرگلستان:

رئیس شورای اسلامی شهرگلستان گفت: به شهروندان گلستانی قول می دهیم که اگر شهردار هم برود، روند اجرای پروژه‌های عمرانی همانند گذشته ادامه پیدا کند.

نماینده مردم شهرستان‌های بهارستان و رباط‌کریم:

نماینده مردم شهرستان‌های بهارستان و رباط‌کریم: برخی از اعضای شورای اسلامی شهرگلستان با انجام تخلفاتی قانون را زیرپا گذاشته‌اند و در صورت تایید، سلب عضویت می شوند.

همایش اختصاصی «فرهنگ شهروندی و محوریت آشنایی با وظایف شهرداری، شورای اسلامی و حقوق شهرسازی» با حضور شهروندان و مسئولین شهرستانی در شهرستان بهارستان برگزار شد.