عضو کمیسیون آموزش مجلس با اشاره به توضیحات وزیر آموزش و پرورش در جلسه این کمیسیون گفت: بطحایی توضیحات مفصلی درباره سند تحول بنیادین آموزش کشور ارائه کرد که با توجه به این توضیحات به نظر می‌رسد که پیشرفت خوبی در اجرای آن شاهد خواهیم بود.