رئیس اداره حفاظت محیط زیست بهارستان:

رئیس اداره حفاظت محیط زیست بهارستان گفت: طرحنمونه برداری از خروجی فاضلاب واحدهای صنعتی، تولیدی و خدماتی به جهت جلوگیری از تخلفات زیست محیطی درحال اجرا می باشد.

معاون سیاسی و انتظامی فرماندار بهارستان:

معاون سیاسی و انتظامی فرماندار بهارستان گفت: به دلی حضور در ماه‌های پایانی سال 97، ممکن است کارگران دریافت حقوق و مطالبات خود با مشکلاتی روبه‌رو شوند، که مسئولین باید به این مشکلات رسیدگی نمایند.

رئیس اداره سرمایه انسانی سرباز ستاد کل نیروهای مسلح گفت: طبق ماده 4، ستادکل نیروهای مسلح می‌تواند خدمت وظیفه عمومی را افزایش یا کاهش دهد که در حال حاضر خدمت سربازی در جمهوری اسلامی 18 تا 24 ماه است.