نماینده مردم شهرستان‌های بهارستان و رباط‌کریم:

نماینده مردم شهرستان‌های بهارستان و رباط‌کریم گفت: طرح افزایش تعداد نمایندگان حوزه‌ انتخابیه بهارستان و رباط‌کریم به زودی در مجلس شورای اسلامی به رأی گذاشته می شود.

مجری مسابقه تلویزیونی «برنده باش» درباره حضورش در سریال‌های تلویزیونی گفت: چرا فکر می‌کنید من نباید در تلویزیون باشم؟ حتما اگر سریال چشمگیری باشد، در تلویزیون حضور پیدا می‌کنم ولی این روزها تمرکزم روی «برنده باش» است.