رئیس پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران درباره درآمدزایی این پژوهشگاه گفت: صادرات حلزون گوش داخلی به اتریش ۲۰۰ هزار دلار درآمدزایی داشته و طرف خارجی، تمدید قرارداد را طلب می‌کند.