رئیس اداره حفاظت محیط زیست بهارستان:

رئیس اداره حفاظت محیط زیست بهارستان گفت: طرحنمونه برداری از خروجی فاضلاب واحدهای صنعتی، تولیدی و خدماتی به جهت جلوگیری از تخلفات زیست محیطی درحال اجرا می باشد.

معاون سیاسی و انتظامی فرماندار بهارستان:

معاون سیاسی و انتظامی فرماندار بهارستان گفت: به دلی حضور در ماه‌های پایانی سال 97، ممکن است کارگران دریافت حقوق و مطالبات خود با مشکلاتی روبه‌رو شوند، که مسئولین باید به این مشکلات رسیدگی نمایند.

سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس گفت: معتقدم در طرح معلم تمام وقت، اصطلاح «معلم تمام وقت» به کار نبریم چون شاید ترویج شود که معلمان تمام وقت نبودند اما کار معلم فکری است‌.

ادعای حامیان اجرای کامل دستورات FATF درباره قطع کامل همکاری بانکی همه کشورها با ایران در صورت بازگشت کشورمان به لیست سیاه FATF ابزاری برای قانع کردن مسئولین برای اجرای آسان‌تر دستورات این نهاد بین الدولی است.