فرماندار شهرستان بهارستان:

فرماندار شهرستان بهارستان گفت: شور و شعور حماسه راهپیمایی اربعین هر سال بیش از پیش می شود و سبب ایجاد اتحادی همچون سد آهنین برابر نفوذ دشمنان در بین مسلمانان و به ویژه شیعیان شده است.

یادداشت/ حسن کربلایی

نيم قرن قبل، تاريخ ايران صداي بزرگمردي را ثبت کرد که براي استقلال کشور فرياد جگرخراش سر داد و پرچم عزت ملت ايران را در غربت سکوت رجال سياسي آن روزگاران و سکوت احزاب چپ و راست يک تنه بر دوش کشید.

اختلاف نظر شدیدی بین دیدگاه های رئیس جمهور و مقامات ارشد دولتی با دیدگاه های آخوندی درباره نسبت رونق مسکن با ایجاد اشتغال و افزایش رشد اقتصادی وجود دارد و همین موضوع، یکی از عوامل مهم وضعیت نابسمان مسکن در این دوره بوده است.