رئیس اتاق اصناف بهارستان:

رئیس اتاق اصناف بهارستان گفت: فروش داروها و مواد غیرقانونی و غیرمجاز توسط عطاری‌ها سبب به خطر افتادن سلامت جامعه می شود و باید با واحدهای صنفی متخلف برخورد جدی شود.

مدیر شبکه بهداشت و درمان بهارستان:

مدیر شبکه بهداشت و درمان بهارستان گفت: در راستای افزایش سرانه‌های درمانی شهرستان بهارستان و در قالب طرحی، تعداد تخت‌های بیمارستانی این شهرستان دو برابر خواهد شد.