ادعای اجرایی نشدن بخش اعظم برنامه اقدام توسط ایران، تهدید ضمنی کشورمان به برداشتن گام های جدید و درخواست برای اصلاح مجدد قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم، از مهمترین نکات بیانیه جدید FATF هستند.

رئیس اتحادیه مشاوران املاک با بیان اینکه میزان معاملات در کشور ۴ درصد رشد کرده، اما میزان معاملات اجاره ۱۳ درصد کاهش یافته است، گفت: وزیر مستعفی راه و شهرسازی در بخش مسکن موفق عمل نکرد و ما همچنان منتظر مسکن اجتماعی او هستیم.

ترامپ، به خوبی معنی کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای و به دنبال آن کاهش تولید ملی و مشکلات اقتصادی و از بین رفتن فرصت‌های شغلی را متوجه شده است ، این در حالی است که در داخل کشور، برخی از مسئولین معتقدند با پیوستن به موافقتنامه پاریس، اتفاقی برای اقتصاد نخواهد افتاد.