«پسر بزرگم سرباز سپاه است. يک پسر ديگرم در نيروی انتظامی خدمت می‌کند. پسر ديگرم هم الان در زابل سرباز است. من با اين که از همه آنها ديرتر به سربازی آمده‌ام، اما زودتر خدمتم را تمام خواهم کرد.»

رئیس دانشگاه پیام نور با اشاره به اجرای طرح ساماندهی مراکز استانی و شهرستانی این دانشگاه هدف آن را چالاک‌سازی سازمان مرکزی عنوان کرد و گفت: به همین دلیل دبیرخانه‌هایی را در سراسر کشور تشکیل داده و تلاش داریم تا آنها بر مراکز نظارت داشته باشند.