نانو به عنوان علم کوتوله‌ها این روزها در بیشتر لوازم زندگی روزمره کاربرد دارد و از این رو محققان ایرانی غرفه‌ای با عنوان «خانه نانویی» متشکل از تمام لوازم نانویی یک خانه را در نمایشگاه نانو به معرض نمایش گذاشتند.

برگزاری نمایشگاه صنایع دستی در روسیه در حالی به صورت موقت لغو شد که بر اساس پیش‌بینی معاون صنایع دستی قرار بود این نمایشگاه در اواخر شهریور ماه در مسکو برپا شود اما یک ماه از این پیش بینی گذشت و خبری از برپایی نمایشگاه نشد.

یک استاد اقتصاد، بیانات اخیر مقام معظم رهبری در شورای هماهنگی اقتصاد را یک فرصت استثنایی برشمرد تا دولت و مجلس با قاطعیت و جدیت موانعی که خودشان در مسیر شفافیت و اقتصاد سالم و مردمی ایجاد کرده‌اند را باطل کنند.