مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بهارستان:

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بهارستان گفت: تجهیز تمامی زمین‌های کشاورزی بهارستان به سیستم‌های نوین آبیاری و برگزاری کارگاه‌های آموزشی برای کشاورزان از جمله برنامه‌های اساسی جهاد کشاورزی این شهرستان است.

مدیر شبکه بهداشت و درمان بهارستان:

مدیر شبکه بهداشت و درمان بهارستان گفت: نانوایی‌های بخش بوستان مورد بازرسی قرار گرفت و از نان‌های غیراستاندارد جهت بررسی بیشتر در آزمایشگاه نمونه برداری شد.

ممنوعيت فعاليت ٩ شركت صرافی به دليل عدم رعايت ضوابط در خريد و فروش ارز از سوی بانك مركزی اعمال شد.