مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بهارستان:

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بهارستان گفت: تجهیز تمامی زمین‌های کشاورزی بهارستان به سیستم‌های نوین آبیاری و برگزاری کارگاه‌های آموزشی برای کشاورزان از جمله برنامه‌های اساسی جهاد کشاورزی این شهرستان است.

ممنوعيت فعاليت ٩ شركت صرافی به دليل عدم رعايت ضوابط در خريد و فروش ارز از سوی بانك مركزی اعمال شد.