ما در یک دیکتاتوری امنیتی خفت بار به اسم دموکراسی زندگی می کنیم. این دیکتاتوری، نظامی گری همواره فزاینده ای را تحمیل می کند و هر چه می گذرد به یک دولت پلیسی همواره بی رحم تری تبدیل می شود.

نماینده مسیحیان ارمنی جنوب ایران با بیان اینکه نیروهای امنیتی ما اشراف کاملی بر اقدامات دشمنان دارند، گفت: حمله موشکی سپاه به مواضع تروریست‌ها بخشی از توان نظامی ایران بود و قدرت نظامی کشور ما به مراتب بیش از اینها است.

نظرسنجی موسسه «پیو» نشان می‌دهد دیدگاه منفی به آمریکا در جهان، به خصوص در اروپا، به میزان کم سابقه‌ای افزایش یافته و اکنون اغلب مردم دنبال روسای‌جمهور روسیه و چین را از رئیس‌جمهور آمریکا توانمندتر می‌دانند.