رئیس شورای اسلامی شهرگلستان:

رئیس شورای اسلامی شهرگلستان گفت: اعتراضات ساکنان محل برپایی بازار و نارضایتی کسبه از جمله دلایل اصلی تعطیلی یکشنبه بازارهای شهرگلستان می باشد.