رئیس اداره حفاظت محیط زیست بهارستان:

رئیس اداده حفاطت محیط زبست بهارستان گفت: واحدهای آلاینده در سطح شهرستان بهارستان به شکل پراکنده فعالیت می کنند، که در گشت و پایش‌های شبانه روزی شناسایی و اقدامات لازم در خصوص آن‌ها صورت می گیرد.