امام جمعه بخش گلستان:

امام جمعه بخش گلستان گفت: حمله تروریستی اهواز کاری وحشیانه و به دور از انسانیت بود و بار دیگر نشان از حمایت دروغین دشمنان از حقوق بشر بود.

علی رغم مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی درباره عرضه نفت در بورس، همچنان برخی افراد با طرح شبهاتی تکراری مانند ایجاد رانت و فساد در سازوکار بورس و عدم توانمندی بخش خصوصی در دور زدن تحریم‌ها، تلاش می‌کنند مانع اجرای این راهکار موثر بی اثر کردن تحریم های نفتی آمریکا شوند.