شهردار نسیم شهر:

شهردار نسیم شهر گفت: به جهت سهولت در عبور و مرور شهروندان، عملیات پیاده‌روسازی در سطح نسیم شهر با در نظر گرفتن سهولت رفت و آمد برای معلولان و نابینایان درحال انجام است.

امام جمعه بخش گلستان:

امام جمعه بخش گلستان گفت: ظلم در جامعه امروز به شکل‌های مختلفی صورت می گیرد که تجاوز به حق و حقوق دیگران، رشوه خواری و کم کاری نیز از جمله ظلم‌های امروزی به حساب می آیند.