الگوبرداری از اتفاقات تاریخ برای پیش بینی اتفاقات در زمان حال و استفاده از روش‌هایی که در گذشته کارساز بوده‌اند، همیشه موفقیت آمیز نمی باشد.

براساس داده‌های منتشر شده، دانشجویان بین‌المللی که در سال‌های 2007 تا 2011 در دانمارک تحصیل کرده‌اند، بیش از 627 میلیون دلار آمریکا به اقتصاد این کشور تزریق کرده‌اند.