براساس داده‌های منتشر شده، دانشجویان بین‌المللی که در سال‌های 2007 تا 2011 در دانمارک تحصیل کرده‌اند، بیش از 627 میلیون دلار آمریکا به اقتصاد این کشور تزریق کرده‌اند.