سرپرست اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی بهارستان:

سرپرست اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی بهارستان گفت: نمایشگاه خوشنویسی به جهت نشان دادن جایگاه والا و با ارزش این هنر در بخش بوستان شهرستان بهارستان برگزار شد.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست بهارستان:

رئیس اداره حفاظت محیط زیست بهارستان گفت: توجه مدیران شهری شهرهای بهارستان به موضوعاتی نظیر مدیریت پسماند، لایروبی مسیرهای فاضلاب‌رو و جلوگیری از ایجاد مانداب‌ها امری ضروری است.

تأسیس نهاد برای شناسایی اهداف تحریمی، خروج از برجام، بازگرداندن تحریم ها و سفر مقامات آمریکا به کشورهای مختلف برای تحت فشار قرار دادن ایران از جمله اقدامات که آمریکا برای تشدید جنگ اقتصادی علیه ایران در دوران اجرای برجام است.

نائب رئیس مجلس با تاکید بر ضرورت تغییر ساختار فروش نفت ایران در دوران تحریم گفت: بورس هم ابزاری در این راستا به شمار می رود و می تواند از کاهش میزان صادرات نفت ایران جلوگیری کند.