کارشناس مسئول ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات اداره آموزش و پرورش ناحیه یک بهارستان:

کارشناس مسئول ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات اداره آموزش و پرورش ناحیه یک بهارستان گفت: مبلغ کمک‌های مردمی مدارس پس از تشکیل جلسه انجمن اولیا و مربیان تعیین می شود که پرداخت آن نیز کاملاً اختیاری است.

نماینده مردم الیگودرز در مجلس شورای اسلامی گفت: نمایندگان مجلس در کمتر از یک ماه گذشته طرح دو فوریتی با عنوان «طرح تأمین کالاهای اساسی» با 63 امضا ارائه کردند که به دلیل مخالفت دولت، رأی کافی در کمیسیون برنامه و بودجه اخذ نکرد.

پيرمرد با حرارت از روزهاي دفاع مقدس مي‌گويد و حاج قاسم با لبخندي ادامه مي‌دهد عمليات سختي بود، بيشتر بچه‌هاي رزمنده خسته بودند، حاج قاسم مي‌گويد وپيرمرد تكميل مي‌كند، پيرمردنقل خاطره مي‌كند و حاج قاسم تاييد مي‌كند.