امام جمعه بخش گلستان:

امام جمعه بخش گلستان گفت: علی‌رغم اقدامات خوب مسئولان، بهارستان محرومترین شهرستان استان به شمار می رود و رفع این محرومیت نیازمند اقدام جهادی با هدف خدمت به مردم از سوی مسئولان بهارستانی می باشد.

از نکات جالب در فیلم «عملیات دریای سرخ»، پرچمی است که برای کشور فرضی «یوِیر» طراحی کرده‌اند و تلفیقی از پرچم کشورهای پان‌عربیسم و ایران به اضافه رنگ زرد است.