یادداشت/ محمد امین توکلی‌زاده

قوه مجریه در وسط میدان جنگ اقتصادی با آمریکا است ولی امر مسلمین فرمانده جنگ اقتصادی را همین قوه می‌داند، بنابراین همه باید برای کمک به دولت با تمام وجود به میدان بیائیم و این به معنای نقد نکردن نیست، نقد دلسوزانه خودش نوعی کمک است.

جنجالی‌ترین اقدام «هیأت مدیره» محاکمه شیخ فضل‌الله نوری به دار کشیدن او در عصر شنبه ۱۳ رجب ۱۳۲۷ بود که شیخ ابراهیم زنجانی در مقام دادستان «محکمه»، کیفرخواستی مفصل دال بر اتهامات شیخ فضل‌الله نوری قرائت کرد.