نماینده مردم شهرستان‌های بهارستان و رباط‌کریم:

نماینده مردم شهرستان‌های بهارستان و رباط‌کریم گفت: محکومیت ۱۳ میلیاردی شهرداری شهرگلستان در پرونده پارک شورا بدون شک یک تخلف حقوقی بوده و شخصاً این موضوع را پیگیری خواهم کرد.

یادداشت/محمد صرفی

این روزها هر کسی از سخت بودن شرایط و آشفتگی اوضاع می‌گوید و می‌نالد. التهاب و نگرانی بسیاری را فرا‌گرفته و سؤال منفعلانه هر جمع و محفلی این است که چه خواهد شد؟ در حالی که سؤال درست این است که چه باید کرد؟